Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Gebrek aan kennis implementatie multifunctionele dijk

Innovatief
Print Email

Probleem

Gebrek aan informatie

Er is weinig informatie beschikbaar om de juiste acties te kunnen ondernemen.

Een multifunctionele dijk heeft veel voordelen. De implementatie ervan heeft echter ook veel voeten in de aarde doordat er met veel verschillende partijen en belangen rekening gehouden dient te worden.

Oplossing

Factsheets multifunctionele dijk

In de factsheets staan voor- en nadelen van een multifunctionele kering. Bij een multifunctionele dijk worden maarschappelijke functies gecombineerd met de primaire functie van een dijk als waterkering. Op basis van de evaluatie van meerdere multifunctionele dijkprojecten zijn de factsheets opgesteld.

Multifunctionele dijk

Voordelen

  • Beter benutten van koppelkansen.
  • Vergroting maatschappelijk draagvlak.

Kenmerken

  1. Thema Waterveiligheid
  2. Ontwikkelstadium 6: Demonstratie in relevante omgeving
  3. Omgevingstype Kustgebied
  4. Watertype Zeewater
  5. Project periode 1-3 jaar
  6. Organisation Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)