Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Gebrek aan informatie en afstemming overheid en burgers

Bewezen
Print Email

Probleem

Waterbewustzijn

Mensen zijn zich onvoldoende bewust van de invloed van water op hun leefomgeving en van hoe ze zelf een bijdrage kunnen leveren aan het waterbeheer.

Klimaatverandering en de aanpak hierin gebeurt vaak binnen overheidsinstanties en in de terminologie van deze organisaties. Burgers missen hierdoor de aansluiting met de overheid, wat de risico's van water zijn en wat ze hier zelf tegen kunnen doen.

Oplossing

Meet je stad!

Meet je stad! is een project waarbij burgers in samenwerking met het waterschap het klimaat in hun eigen leefomgeving onderzoeken. Hierbij bepalen de burgers door eigen inbreng welke informatie waardevol en toepasbaar is.

Meet je stad!

Kenmerken

  1. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
  2. Omgevingstype Stedelijk gebied
  3. Watertype Hemelwater
  4. Project periode 3-12 maanden

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2017