Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Gebrek aan ecologische systeemkennis

Innovatief
Print Email

Probleem

Gebrek aan informatie

Er is weinig informatie beschikbaar om de juiste acties te kunnen ondernemen.

Het ecologische modelinstrumentarium wordt niet met de juiste data gevoed. Bij waterkwaliteitsmodellen worden fysische en chemische parameters ingevuld, waarna er met default waardes wordt gerekend. Het voedselweb is geen default gegeven, maar verschilt van systeem tot systeem, net zoals de manier waarop er met chemische parameters wordt omgegaan.

Oplossing

Voedselwebanalyse door middel van eDNA

In een waterkwaliteitsmodel worden de biologische parameters uit de eDNA-analyse ingevoerd. Hieruit kan er beter gedestilleerd worden wat er met een watersysteem aan de hand is en hoe het functioneert.

Voordelen

  • Beter ingrijpen om kwaliteit te verbeteren door beter begrip functioneren van het watersysteem

Vergezicht

Overal kun je zwemmen

Portefeuille

Gezond, schoon en zoet water inclusief coördinatie van beheer en onderhoud

WBP-doel (HDD)

Watersysteem - Waterkwaliteit

Slimme combinatie

Kenmerken

  1. Thema Water en ICT
  2. Ontwikkelstadium 3: Experimenteel Proof of Concept
  3. Watertype Oppervlaktewater, Zwemwater, Vaarwater
  4. Project periode 4-7 jaar
  5. Project type Onderzoek
  6. Organisation Hoogheemraadschap van Delfland