Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

Visual: 

Gebrek aan ecologische systeemkennis

Innovatief
Print Email

Probleem

Gebrek aan informatie

Er is weinig informatie beschikbaar om de juiste acties te kunnen ondernemen.

Micro-organismen (bacteriën, algen, zoöplankton) zijn zeer sturend in alle waterkwaliteitsprocessen. Hierover is zeer beperkt kennis beschikbaar.

Oplossing

eDNA-onderzoek micro-organismen

De rol van micro-organismen in het aquatisch milieu zijn niet goed bekend. Veel soorten zijn ook nog niet beschreven. We weten alleen dat voor alle processen in het watermilieu er bacteriën, microben, algen en zoöplankton betrokken zijn.

Voordelen

  • Meer kennis over ecologische sturing binnen een watersysteem

Vergezicht

Overal kun je zwemmen

Portefeuille

Gezond, schoon en zoet water inclusief coördinatie van beheer en onderhoud

WBP-doel (HDD)

Watersysteem - Waterkwaliteit

Slimme combinatie

Kenmerken

  1. Thema Water en ICT
  2. Ontwikkelstadium 3: Experimenteel Proof of Concept
  3. Watertype Oppervlaktewater, Zwemwater, Vaarwater
  4. Project periode 4-7 jaar
  5. Organisation Hoogheemraadschap van Delfland