Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Gebrek aan bergingsruimte voor hemelwater

Bewezen
Print Email

Probleem

Hemelwateroverlast

Overlast ten gevolge van hevige neerslag of overstroming vanuit het oppervlaktewater.

In Enschede en Hengelo is weinig ruimte om overtollig regenwater te bergen. Er is een hoogteverschil tussen de steden en bij hevige regenval loopt het water te snel naar Hengelo. Om in Hengelo de voeten droog te houden, moet het water tijdelijk worden opgevangen.

Oplossing

Het Kristalbad

Het Kristalbad tussen Hengelo en Enschede is een multifunctioneel gebied dat waterberging combineert met natuurlijke waterzuivering en recreatie. Om de biologische en ecologische kwaliteit van het water te verbeteren, is een zogenaamde ‘watermachine' aangelegd.

Het Kristalbad

Voordelen

  • Creëert ecologische verbinding tussen Driene en Twekkelo.
  • Mogelijkheid tot nazuivering (‘watermachine’).
  • Door herinrichting van Enschede-Noord kon het gebied multifunctioneel worden ontwikkeld. Dit waterbergingsgebied is sterk verbeterd door het toepassen van hoge eisen aan de ruimtelijke kwaliteit en doordat recreatie een belangrijke rol heeft gekregen.

Kenmerken

  1. Thema Waterkwantiteit
  2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
  3. Watertype Hemelwater