Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Fosfaatvervuiling en -tekort

Innovatief
Print Email

Probleem

Niet gebruikte stoffen RWZI

Afvalwater bevat veel stoffen die niet, of niet optimaal, worden benut.

Fosfaat in oppervlaktewater is vaak een bron van eutrofiëring en kan groei van (blauw)algen veroorzaken. Daarnaast zorgt de toenemende vraag naar fosfaat voor een dreigend tekort.

Oplossing

Terugwinnen fosfaat via omkeerbare adsorptie

IJzeroxide heeft goede bindmogelijkheden met fosfaat. Via een adsorbens van ijzeroxide worden fosfaten uit het water gehaald. Dit adsorbens kan met een alkalische oplossing geregenereerd worden waardoor het hergebruikt kan worden.

omkeerbare adsorbtie

Voordelen

  • Door regeneratie van het adsorbens kan het fosfaat worden teruggewonnen en wordt geen afvalproduct geproduceerd.
  • De regeneratie maakt het mogelijk om hoogwaardige en duurzame adsorbentia te gebruiken waardoor de installatie kleiner en goedkoper gebouwd kan worden.
  • Het teruggewonnen fosfaat komt beschikbaar als calciumfosfaat en kan door de kunstmestindustrie worden ingezet als grondstof.
  • De ijzeroxide kan hierbij ook geïmmobiliseerd worden als nanodeeltjes op poreuze dragers (bijvoorbeeld geactiveerd koolstof) zodat verwijdering van fosfaat gecombineerd kan worden met verwijdering van bijvoorbeeld microverontreinigingen.

Kenmerken

  1. Thema Waterkwaliteit
  2. Ontwikkelstadium 4: Technologische validatie in laboratorium
  3. Omgevingstype Landelijk gebied
  4. Watertype Afvalwater, Oppervlaktewater
  5. Project periode 1-3 jaar
  6. Organisation Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA)