Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Fosfaatnalevering vanuit waterbodem

Bewezen
Print Email

Probleem

Eutrofiëring

Slechte waterkwaliteit door een overschot aan nutriënten.

De waterkwaliteit in de Bergse Plassen voldoet niet aan de normen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Er is een grote hoeveelheid fosfaat beschikbaar in de waterbodem waardoor het ecosysteem niet in evenwicht is en de plassen regelmatig overlast hebben van blauwalg.

Oplossing

Waterbodem afdekken met zand met fosfaatbinder

Door de waterbodem af te dekken met zand en een fosfaatbindende actieve component wordt het fosfaat in de waterbodem gebonden en wordt fosfaat dat via de kwelstroom loopt weggevangen. Hierdoor neemt de hoeveelheid fosfaat in de waterkolom af en verbeterd de waterkwaliteit.

Bergse Plassen Rotterdam

Voordelen

  • Kan de waterkwaliteit verbeteren.
  • Langetermijnmaatregel.
  • Voordeliger en effectiever dan het verwijderen van de voedselrijke bagger.

Kenmerken

  1. Thema Waterkwaliteit
  2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
  3. Watertype Oppervlaktewater