Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Fluctuatie grondwaterpeil

Innovatief
Print Email

Probleem

Fluctuaties in waterpeil

Door verschillende weersomstandigheden kunnen fluctuaties in het waterniveau optreden.

Door een verharde ondergrond en het grootschalig wegpompen van het grondwater ontstaan er grote fluctuaties in het grondwaterpeil. Hierdoor is de bodem zelf niet meer in staat om hevige pieken op te vangen. 

Oplossing

REfill

REfill is een waterbuffer waarbij in natte perioden grondwater opgezogen wordt en vrijkomt in een buffervat. Deze buffer wordt ingezet om de grondwaterstand stabiel te houden. Als de buffer groot genoeg is, kan het water ook anders ingezet worden. Bijvoorbeeld als fijne nevel om fijnstof en pollen af te vangen en hitte-eilanden langs snelwegen of stadspleinen te beperken. Toegepast in gevels kan het bijdragen aan de klimatisering in gebouwen. REfill kan o.a. worden toegepast langs gevels, in tuinen, in een geluidswal, of als toren.

Voordelen

  • De bodem zal minder verzakken.
  • Een goede bodemconditie helpt het behoud van houten funderingen.
  • Plantsoenen kunnen bewaterd worden zonder verbranding van natte bladeren, of waterverlies door verdamping.
  • Het grond-regenwater kan een tweede functie krijgen in bijvoorbeeld klimaatbeheersing van gebouwen of het afvangen van fijnstof.
  • Het concept is flexibel, de toepassing en financiering zijn beide toe te spitsen op verschillende stakeholders.

Kenmerken

  1. Thema Waterkwantiteit
  2. Ontwikkelstadium 3: Experimenteel Proof of Concept
  3. Watertype Grondwater

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2016