Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

Visual: 

Extreme neerslag en lange droogtes

Innovatief
Print Email

Probleem

Hemelwateroverlast

Overlast ten gevolge van hevige neerslag of overstroming vanuit het oppervlaktewater.

Door de toename van extreme neerslag neemt de kans op wateroverlast toe. Dit geldt met name voor gebieden waar nu al een tekort aan waterberging is, zoals in dichtstedelijke gebieden met veel verharding. Daarnaast nemen periodes van droogte in de zomer toe.

Oplossing

Slimme regenton

De slimme regenton is een regenwaterbuffer die is gekoppeld aan het weerbericht. Wanneer er een zware bui wordt voorspeld zal de regenton automatisch leeglopen waardoor de ton op het moment van de bui leeg is en water kan bergen. Hierdoor wordt het riool minder belast en verkleind de kans op wateroverlast. In de zomer doet de slimme regenton dienst als waterbassin voor de bewatering van privaat en publiek groen.

Voordelen

 • De slimme regenton kan worden ingezet bij participatieprojecten om bewoners bewust te maken van de regenwaterproblematiek.
 • De slimme regenton kan zowel in de publieke als private ruimte worden geplaatst.
 • Er bestaan zowel kleine (100 liter) en grote slimme regentonnen tot 20.000 liter.
 • Het is een eyecatcher in de tuin of publieke ruimte.

Vergezicht

De stad in een veranderend klimaat

Klimaatadaptatiedoelen

 1. (Hemel)wateroverlast beperken Ja
 2. Overstromingen beperken Nee
 3. Omgaan met langdurige droogte Ja

Kenmerken

 1. Thema Stedelijk water
 2. Ontwikkelstadium 6: Demonstratie in relevante omgeving
 3. Omgevingstype Stedelijk gebied
 4. Watertype Hemelwater
 5. Project periode 3-12 maanden
 6. Organisation Hoogheemraadschap van Delfland