Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Exotische rivierkreeften

Innovatief
Print Email

Probleem

Waterkwaliteit onvoldoende

De kwaliteit van het water is onvoldoende.

Exotische rivierkreeften hebben een negatief effect op inheemse planten en dieren, en daarmee op de (ecologische) waterkwaliteit. Bovendien graven ze holen in oevers wat aantasting van waterkeringen en extra bagger tot gevolg kan hebben. Met de reguliere vangmethoden (kooien en fuiken) worden alleen de volwassen exemplaren en dan ook nog vooral mannetjes gevangen.

Oplossing

Panfluitval

De panfluitval is rivierkreeftenval bestaande uit een plaat met een aantal stukken buis van verschillende diameter, waarbij één zijde van de buisjes afgesloten is. Aan de andere kant wordt een touw bevestigd om de constructie uit het water te halen. De kreeften kruipen in de val om te schuilen en kreeften in allerlei levensstadia worden ermee gevangen.

Voordelen

  • Vangt zowel mannetjes als vrouwtjes.
  • Hoge opbrengst.
  • Geen bijvangst.

Kenmerken

  1. Thema Waterveiligheid
  2. Ontwikkelstadium 6: Demonstratie in relevante omgeving
  3. Omgevingstype Landelijk gebied, Agrarisch gebied, Natuurgebied, Merengebied, Stedelijk gebied
  4. Watertype Oppervlaktewater