Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Eutrofiëring door maaisel

Innovatief
Print Email

Probleem

Eutrofiëring

Slechte waterkwaliteit door een overschot aan nutriënten.

Elk jaar komt er door werkzaamheden van het Waterschap Zuiderzeeland 12.000 ton droge stof aan maaisel beschikbaar. Hiervan wordt 23% verzameld, 29% verpacht maar blijft 48% achter op de oever. Dit achtergebleven maaisel gaat rotten wat ervoor kan zorgen dat meststoffen en nutriënten terechtkomen in het oppervlakte water.

Oplossing

Van biomassa naar organische stof

Het overgebleven maaisel, de biomassa, wordt verzameld en omgezet naar organische stoffen. Deze organische stoffen kunnen worden gebruikt in de landbouw. Het afvoeren van het maaisel verlaagd de toevoer van overtollige nutriënten en meststoffen naar het water.

Maaisel naar organische stof

Voordelen

  • Verbetert de landbouwbodem.
  • Op lange termijn verschraling van de oever.

Kenmerken

  1. Thema Waterkwaliteit
  2. Ontwikkelstadium 5: Technologische validatie in relevante omgeving
  3. Omgevingstype Landelijk gebied
  4. Watertype Oppervlaktewater
  5. Project periode 3-12 maanden

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2015