Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Eutrofiëring

Innovatief
Print Email

Probleem

Eutrofiëring

Slechte waterkwaliteit door een overschot aan nutriënten.

De afgelopen jaren is er regelmatig overlast van blauwalg geweest in de vijver van het Liniepark in Breda. Blauwalgen kunnen giftige stoffen afscheiden en drijflagen vormen. Hierdoor kan stankoverlast en vissterfte optreden, waardoor de vijver als onaantrekkelijk wordt beschouwd.

Oplossing

Quaggamosselen

De quaggamosselen (zoetwatermossel) bevinden zich op kratjes en worden zo in het watersysteem geplaatst. Deze mossel is een exoot en verwijdert blauwalg uit het water.

Quaggamossel; Bron: WaterWindow

Voordelen

  • Het reduceren van blauwalg.
  • De methode kan, indien voldoende effectief, inzetbaar zijn op plaatsen waar brongerichte maatregelen niet in voldoende mate uitvoerbaar zijn.
  • Milieuvriendelijk.

Kenmerken

  1. Thema Waterkwaliteit
  2. Ontwikkelstadium 6: Demonstratie in relevante omgeving
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Oppervlaktewater