Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Eutrofiëring

Innovatief
Print Email

Probleem

Eutrofiëring

Slechte waterkwaliteit door een overschot aan nutriënten.

Het voedselrijke water zorgt ervoor dat de chemische kwaliteit achter blijft, waardoor er een teveel aan kroos en algen ontstaat.

Oplossing

Doorspoeling voedselarmer water

Het inlaten van voedselarm water in het boezemsysteem zorgt ervoor dat het voedselrijke water uit het systeem gaat. De combinatie van lagere voedselrijkdom met kortere verblijftijd leidt tot reductie van kroos en algen.

Doorspoeling grachten met voedselarm water tegen eutrofiëring

Voordelen

  • Chemische waterkwaliteit is deels stuurbaar.
  • Geeft direct resultaat.

Portefeuille

Gezond, schoon en zoet water inclusief coördinatie van beheer en onderhoud

WBP-doel (HDD)

Watersysteem - Knelpunten waterkwaliteit

Kenmerken

  1. Thema Waterkwaliteit
  2. Ontwikkelstadium 7: Demonstratie in operationele omgeving
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Oppervlaktewater
  5. Project periode 1-3 jaar
  6. Organisation Hoogheemraadschap van Delfland