Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Eutrofiëring

Innovatief
Print Email

Probleem

Eutrofiëring

Slechte waterkwaliteit door een overschot aan nutriënten.

Fosfaat is een probleem voor de waterkwaliteit. Vooral bij de afvoer van landbouwgronden is dit probleem groot.

Oplossing

Nutriëntenstuw

De nutriëntenstuw is een 'reactorvat’ gevuld met ijzerzand, hierdoorheen kan slootwater gepompt worden om fosfaat te verwijderen.

Nutriëntenstuw met Ijzerzand tegen eutrofiëring

Voordelen

  • Filteren van een grote hoeveelheid water op locatie.

Kenmerken

  1. Thema Waterkwaliteit
  2. Ontwikkelstadium 6: Demonstratie in relevante omgeving
  3. Omgevingstype Natuurgebied
  4. Watertype Oppervlaktewater