Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Energiepotentie slib niet goed benut

Innovatief
Print Email

Probleem

Inefficiënte werking RWZI

Het functioneren van de RWZI kan efficiënter.

In biomassa zoals afvalwaterzuiveringsslib en mest zit een grote potentiële energie-inhoud. Vergisting van biomassa levert biogas op, maar doordat de huidige methodiek van vergisting van natte stromen niet optimaal is, wordt de energiepotentie van de biomassa niet volledig benut. 

Oplossing

Themista

Themista is een voorbehandelingstechniek wat zorgt voor een verdergaande afbraak van het afvalwaterzuiveringsslib. Het verbetert de organische afbreekbaarheid van het slib, waardoor meer duurzame energie (biogas) uit afvalwater gehaald kan worden en er minder restslib overblijft. Themista is eenvoudig in te passen bij bestaande vergistingsinstallaties, als aparte module.

Voordelen

  • Hogere slibafbraak en biogasproductie.
  • Verbetering viscositeit.
  • Grotere capaciteit slibverwerking en minder slibafvoer
  • Verbetering ontwatering.
  • Geen stoom en drukopbouw nodig.
  • Er komen geen toxische stoffen vrij.

Kenmerken

  1. Thema Waterketen
  2. Ontwikkelstadium 7: Demonstratie in operationele omgeving
  3. Watertype Afvalwater
  4. Organisation Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA)

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2016