Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

Visual: 

Energieneutraal in 2025

Innovatief
Print Email

Probleem

Afhankelijkheid fossiele brandstoffen

Er is een grote afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Om in 2025 energieneutraal te zijn wil het Hoogheemraadschap van Delfland het duurzame energiepotentieel benutten dat mogelijk voortkomt uit het lozen van zoet water in zout zeewater.

Oplossing

Blue Energy Onderzoek

Uit het potentiaalverschil tussen zoet en zout water kan energie worden opgewekt (Blue Energy). Het Hoogheemraadschap van Delfland de onderzoekt de haalbaarheid van twee verschillende Blue Energie technieken: Reverse Electro Dialysis (RED) en Pressure Retarded Osmosis (PRO).

 • Bij PRO (Pressure Retarded Osmosis) wordt gebruik gemaakt van het drukverschil tussen zoet en zout water.
 • Bij RED (Reverse ElectroDialysis) passeren zout ionen het membraan waardoor een potentiaalverschil ontstaat. 

Voordelen

 • Duurzame energieopwekking.
 • Inzicht in de effectiviteit per locatie.

Vergezicht

Een waterschap met energie

Portefeuille

Financiën, innovatie en duurzaamheid

Duurzaamheid

Voorzien in minimaal 40% van de eigen energiebehoefte in 2020

WBP-doel (HDD)

Integraal - Duurzaamheidsafspraken

Kenmerken

 1. Thema Water en energie
 2. Ontwikkelstadium 2: Technologisch concept geformuleerd
 3. Omgevingstype Kustgebied
 4. Watertype Effluent, Oppervlaktewater, Zeewater
 5. Project periode 3-12 maanden
 6. Project type Feasibilitystudy
 7. Organisation Hoogheemraadschap van Delfland