Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Energie uit oppervlaktewater blijft onbenut

Innovatief
Print Email

Probleem

Afhankelijkheid fossiele brandstoffen

Er is een grote afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Er worden veel nieuwe duurzame-energieopwekkende technieken bedacht. Vaak zijn deze technieken afhankelijk van de zon of wind waarvan het aanbod sterk fluctueert. Daarnaast is het nog lastig om energie te winnen uit langzaam stromend oppervlaktewater.

Oplossing

EQA-River

De EQA-River is een drijvende energiecentrale die lokaal energie kan leveren uit stromend oppervlaktewater. Het kan geplaatst worden op de kop van een krib, tussen brugpijlers of op langzaam stromende rivieren en beken. Het is een automatisch systeem dat kan worden gekoppeld aan een bestaand besturingssysteem en realtime watermetingen verricht.

Illustratie EQA-River

Voordelen

  • Wekt duurzame energie op
  • Onafhankelijk van zon of wind en heeft geen fluctuerend energieaanbod
  • Geringe geluidsproductie waardoor het ook geplaatst kan worden in natuurgebieden
  • Gemaakt uit gerecycled materiaal
  • Het systeem is eenvoudig te plaatsen en toepasbaar in afgelegen en onderontwikkelde gebieden

Kenmerken

  1. Thema Water en energie
  2. Ontwikkelstadium 5: Technologische validatie in relevante omgeving
  3. Watertype Oppervlaktewater
  4. Project periode 0-3 maanden