Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Effluent voldoet niet aan gestelde eisen

Bewezen
Print Email

Probleem

Effluent van slechte kwaliteit

Het effluent voldoet niet aan de gestelde eisen.

Het effluent voldoet niet aan de gestelde norm voor fosfaat.

Oplossing

Project 1-STEP®-filter

Het 1-STEP®-filter (One Step Total Effluent Polishing) is een filtratietechniek die op RWZI's kan worden toegepast bij de nabehandeling van het effluent. Het is een filter, gevuld met actieve koolstof, dat in één stap zowel stikstof, fosfaat en zwevende stof als microverontreinigingen kan verwijderen.

1 STEP filter One Step Total Effluent Polishing)  filtratietechniek voor nabehandelen effluent

Voordelen

  • Met het filter wordt effluent vergaand gezuiverd, waardoor minder stappen in het zuiveringsproces nodig zijn.

Kenmerken

  1. Thema Waterketen
  2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Afvalwater
  5. Project periode 1-3 jaar