Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

Visual: 
Drijvend Groen

Ecologische waterkwaliteit voldoet niet

Innovatief
Print Email

Probleem

Achteruitgang van de ruimtelijke kwaliteit

Door veel kunstmatige oplossingen gaat de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving achteruit.

Volgens de kaderrichtlijn water voldoet de Nieuwe Maas niet op het gebied van macrofauna en vishabitat.

Oplossing

Drijvend Groen

Het is een prototype wat inzicht geeft in hoe drijvende vegetatie kan bijdragen in het verbeteren van de waterkwaliteit. De prototypes hebben goed gewerkt en hebben inzicht gegeven in hoe dit systeem schaalbaar kan worden gemaakt. Er is een drijvend systeem ontwikkelt waar watervegetatie op kan groeien zodat onder water de perfecte habitat onstaat voor vis en macrofauna. Onder de drijvende oevers kunnen als supplement structuren opgehangen worden die fungeren als kraamkamer voor vissen of als habitat voor macrofauna.

Drijvend Groen

Voordelen

  • Verbetering waterkwaliteit op het gebied van vishabitat en macrofauna.
  • Verbetering van de ruimtelijke ordening door de samenstelling van de oevervegetatie.
  • Oplossing voor vergroeningsopgave.

Kenmerken

  1. Thema Waterkwaliteit
  2. Ontwikkelstadium 7: Demonstratie in operationele omgeving
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Oppervlaktewater
  5. Project periode 0-3 maanden

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2015