Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Duurzame energie slecht op te slaan

Innovatief
Print Email

Probleem

Afhankelijkheid fossiele brandstoffen

Er is een grote afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Het continue beheren van water in polders tussen het minimale en maximale streefpeil kost veel energie. Daarnaast is de hoeveelheid stroom die zonnepanelen of windmolens opwekken is niet constant. Het opslaan van de overige energie is echter lastig.

Oplossing

Uitstellen bemalen polders voor meer gebruik groene energie

Het uitstellen bemalen polders voor meer gebruik groene energie is een methode waarbij het peilbeheer verantwoord wordt versoepeld waardoor het water verder kan stijgen. Vervolgens wordt er gemaald op het moment dat er genoeg aanbod van groene energie is.

Voordelen

  • Minder verbruik fossiele brandstoffen.
  • Kostenbesparing door gebruik goedkopere stroom.

Kenmerken

  1. Thema Water en energie
  2. Ontwikkelstadium 1: Basisprincipes zijn waargenomen
  3. Omgevingstype Landelijk gebied, Agrarisch gebied
  4. Watertype Oppervlaktewater
  5. Project periode 0-3 maanden

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2017