Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Dure meetnetten

Innovatief
Print Email

Probleem

Inefficiënte datacollectie

Het verzamelen van data voor monitoren of inspecties is duur en/of tijdrovend.

Voor een optimaal functionerend watersysteem moet er veel informatie verzameld worden. Omdat meetapparatuur duur is, wordt er vaak gekozen voor een beperkt meetnet, hoewel dat niet ideaal is.

Oplossing

Multiflexmeter

De Multiflexmeter is een meetapparaat om continue en online gegevens mee te meten aan de watersystemen. Doordat hij modulair is kunnen er verschillende sensoren aan gekoppeld worden, waardoor hij waterhoogte, EC, stroomsnelheid, neerslag of bijvoorbeeld waterkwaliteit kan meten. Hij beschikt over een voeding die werkt op zonne-energie, waardoor veldbezoek alleen nodig is als de Multiflexmeter in storing is.

Voordelen

  • Het meetapparaat is flexibel.
  • Breed toepasbaar.
  • Hij wordt gevoed met duurzame energie.

Kenmerken

  1. Thema Water en ICT
  2. Ontwikkelstadium 7: Demonstratie in operationele omgeving
  3. Watertype Hemelwater, Grondwater, Oppervlaktewater

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2016