Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Dure meetnetten

Innovatief
Print Email

Probleem

Inefficiënte datacollectie

Het verzamelen van data voor monitoren of inspecties is duur en/of tijdrovend.

Watersystemen kunnen alleen optimaal functioneren door ze intensief te monitoren, bij voorkeur via online metingen. Meetapparatuur is duur. Daarom kiest men vaak voor een te beperkt meetnet.

Oplossing

Multiflexmeter

De Multiflexmeter is een systeem voor online meten aan watersystemen. Hij kan werken met verschillende sensoren. De versie voor ultrasone meting van het waterpeil is het verst ontwikkeld. Toepassing van open source , energiezuinige techniek en verzending via Internet of Things resulteert in een lage kostprijs en weinig onderhoud.

Voordelen

  • Open source
  • Kosten efficiënt
  • Flexibel inzetbaar

Kenmerken

  1. Thema Water en ICT
  2. Ontwikkelstadium 7: Demonstratie in operationele omgeving
  3. Watertype Hemelwater, Grondwater, Oppervlaktewater

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2016