Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Draagkracht ondergrond onvoldoende

Innovatief
Print Email

Probleem

Overstromingsgevaar

Er is een verhoogde kans op overstromingen doordat de waterkering niet aan de eisen voldoet en/of door extreme omstandigheden.

Bij Hoedekenskerke moet er voor de bestaande damwand in de haven, als onderdeel van de primaire versterking, een glooiing worden aangebracht. De ondergrond op de locatie van de glooiing was zodanig slecht door de aanwezigheid van slappe lagen, dat er grondverbetering moest worden toegepast.

Oplossing

Versterkt Sediment

Versterkt sediment is een bouwstof dat wordt gemaakt uit opgebaggerd sediment met toeslagstoffen zoals cement en waterglas. Het kan worden toegepast als alternatief voor de primaire grond- en bouwstoffen.

Schematische weergave principe versterkt sediment

Voordelen

  • Geheel maakbaar op locatie
  • De functionele eigenschappen kunnen naar eigen wens worden aangepast
  • Kade- en dijkversterkingen kunnen worden gecombineerd met de baggerwerkzaamheden in dezelfde watergang
  • Toepasbaar met standaard materieel

Kenmerken

  1. Thema Waterveiligheid
  2. Ontwikkelstadium 8: Systeem compleet en gekwalificeerd
  3. Omgevingstype Havengebied
  4. Watertype Zeewater
  5. Project periode 0-3 maanden
  6. Organisation Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)