Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Dijken voldoen niet meer aan de nieuwe normen

Innovatief
Print Email

Probleem

Overstromingsgevaar

Er is een verhoogde kans op overstromingen doordat de waterkering niet aan de eisen voldoet en/of door extreme omstandigheden.

De bekleding van de dijk in Ellewoutsdijk voldoet niet meer, daarnaast voldoen de twee aanwezige dijken niet aan de nieuwe normering. De traditionele manier van dijkversterken kost veel ruimte, wanneer deze manier wordt toegepast komt het ter plekke gelegen fort in gevaar.

Oplossing

De Overslagbestendige Dijk

Bij De Overslagbestendige Dijk mag er bij een hevige storm een vooraf bepaald debiet over de dijk heen stromen, waardoor een grootschalige overstroming met bijbehorende schade wordt tegengegaan. Eens in de 50 jaar kan er een situatie ontstaan, waarbij water over de voorste dijk heen stroomt wat resulteert in een verhoging van de waterstand tussen de twee dijken.

Luchtfoto

Voordelen

  • Minder ruimte nodig op horizontaal vlak
  • Het is relatief snel, doordat er minder aanpassingen nodig zijn dan versterken op de traditionele manier
  • Het is relatief goedkoper dan versterken op de traditionele manier

Kenmerken

  1. Thema Waterveiligheid
  2. Ontwikkelstadium 8: Systeem compleet en gekwalificeerd
  3. Omgevingstype Kustgebied
  4. Watertype Zeewater
  5. Project periode 1-3 jaar