Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

Visual: 
Overslagbestendige dijk

Dijken niet ontworpen op overslag

Innovatief
Print Email

Probleem

Overstromingsgevaar

Er is een verhoogde kans op overstromingen doordat de waterkering niet aan de eisen voldoet en/of door extreme omstandigheden.

De veiligheidsnormering voor dijken is aangepast waardoor er over het algemeen meer overslag kan worden toegestaan, dan op grond van de vorige norm. Echter, het effect van overslag op dijk en achterland is nog niet geheel vastgesteld.

Oplossing

Overslagbestendige Dijk

De Overslagbestendige Dijk is een dijk waarbij een overslag van meer dan 10 l/m/s mag plaatsvinden zonder dat er verlies is van het waterkerende vermogen van de dijk. Hiervoor wordt de bekleding en het binnentalud versterkt, en het binnentalud verbreedt.

Overslagbestendige dijk

Voordelen

  • Geen extra ruimte nodig voor dijkversterking.
  • Ruimtelijke verschijningsvorm van de dijk kan worden vernieuwd met behoud van monumenten en archeologische waarde.
  • Weinig tot geen extra grondstoffen nodig.
  • Er kan worden gekozen voor een groene uitstraling door bedekking met vegetatie.

Kenmerken

  1. Thema Waterveiligheid
  2. Ontwikkelstadium 7: Demonstratie in operationele omgeving
  3. Omgevingstype Kustgebied, Waddengebied
  4. Watertype Zeewater
  5. Project periode 1-3 jaar
  6. Organisation Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)