Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Dijkbekleding afgekeurd

Bewezen
Print Email

Probleem

Overstromingsgevaar

Er is een verhoogde kans op overstromingen doordat de waterkering niet aan de eisen voldoet en/of door extreme omstandigheden.

De dijkbekleding voldoet niet meer aan de gestelde eisen.

Oplossing

Hydroblock dijkbekleding

Hydroblock zijn gevormde betonzuilen waarbij de open ruimtes overdruk voorkomen. Ook zouden de open ruimtes kansen kunnen bieden voor ecologie.

Hydroblock geprefabriceerde betonzuilen met holle ruimtes voor kansen ecologie

Voordelen

  • Geprefabriceerde betonzuilen.
  • Constante kwaliteit
  • Biedt kansen aan ecologie

Kenmerken

  1. Thema Waterveiligheid
  2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
  3. Omgevingstype Kustgebied
  4. Watertype Zeewater
  5. Project periode Meer dan 7 jaar