Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Dijkbekleding afgekeurd

Bewezen
Print Email

Probleem

Overstromingsgevaar

Er is een verhoogde kans op overstromingen doordat de waterkering niet aan de eisen voldoet en/of door extreme omstandigheden.

Dijkbekleding voldeed niet meer. Vanwege de mijnsteen moet er een dunne bekleding komen zodat er niet afgegraven hoeft te worden.

Oplossing

Elastocoast

Een bekleding van aan elkaar gelijmde breuksteen met een zeer open structuur. Hoe kleiner de steen, hoe meer lijm, maar dit levert wel een sterkere constructie.

Elastocoast dijkbekleding van gelijmde breuksteen

Voordelen

  • Golfoploop wordt, afhankelijk van het soort golf, iets geremd.
  • Begroeiing door planten lijkt afhankelijk te zijn van de gekozen steensortering.
  • Herstel door de beheerder is eenvoudig.

Kenmerken

  1. Thema Waterveiligheid
  2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
  3. Omgevingstype Kustgebied
  4. Watertype Zeewater