Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Dijk afgekeurd op stabiliteit

Innovatief
Print Email

Probleem

Overstromingsgevaar

Er is een verhoogde kans op overstromingen doordat de waterkering niet aan de eisen voldoet en/of door extreme omstandigheden.

De Lekdijk is afgekeurd op stabiliteit en moet worden versterkt. Omdat de gemeente de wens heeft het dorp Streefkerk in de toekomst verder te ontwikkelen, mag met het versterken van de Lekdijk geen leefruimte verloren gaan.

Oplossing

Klimaatdijk

Een klimaatdijk is een stuk breder dan een normale dijk, maar doordat er op de dijk ruimte is voor nieuwbouw gaat er geen leefruimte verloren. Een klimaatdijk is honderd keer sterker dan de norm voorschrijft, zodat deze dijk langer dan een paar decennia meegaat, ook als het klimaat verandert.

Voordelen

  • Er is ruimte voor nieuwbouw op de dijk dus de ruimte wordt dubbel gebruikt.
  • Een zeer robuuste dijk met een lange levensduur.

Kenmerken

  1. Thema Waterveiligheid
  2. Ontwikkelstadium 7: Demonstratie in operationele omgeving
  3. Watertype Oppervlaktewater
  4. Organisation Rivierenland