Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Dijk afgekeurd op stabiliteit

Bewezen
Print Email

Probleem

Overstromingsgevaar

Er is een verhoogde kans op overstromingen doordat de waterkering niet aan de eisen voldoet en/of door extreme omstandigheden.

De Lekdijk voldoet niet aan de veiligheidseisen voor stabiliteit en moet worden versterkt. Bij Streefkerk is er niet genoeg ruimte om de dijk op de traditionele manier te versterken en ook mogen de woningen langs het traject geen schade oplopen.

Oplossing

Dijkverbetering met verankerde boorpalen

Boorpalen zijn in grond gevormde gewapende betonpalen met een lengte van 25m en een diameter van 1m en worden aan de binnenkant van de dijk aangebracht. Op deze manier wordt afschuiving voorkomen en wordt de stabiliteit van de dijk gewaarborgd. De boorpalen kunnen trillingsarm worden geplaatst zodat overlast en schade aan de omliggende woningen wordt voorkomen.

Voordelen

  • Toe te passen op plaatsen waar weinig ruimte is.
  • Trillingsarm te plaatsen, dus een kleine kans op schade aan bebouwing.

Kenmerken

  1. Thema Waterveiligheid
  2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
  3. Omgevingstype Landelijk gebied
  4. Watertype Oppervlaktewater
  5. Project periode 1-3 jaar
  6. Organisation Rivierenland, Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)