Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Dijk afgekeurd

Innovatief
Print Email

Probleem

Overstromingsgevaar

Er is een verhoogde kans op overstromingen doordat de waterkering niet aan de eisen voldoet en/of door extreme omstandigheden.

De zeedijk bij Johannes Kerkhovenpolder is afgekeurd en moet volgens de normen worden versterkt. Traditioneel zou hiervoor de grasbekleding worden vervangen, echter de voorkeur bestaat voor een meer natuurlijke dijk.

Oplossing

Brede Groene Dijk

De Brede Groene Dijk is een brede dijk met een flauw talud, voorzien van een dikke laag klei en begroeid met gras. Door het flauwe talud is de dijk in staat de golfklappen op te vangen zonder dat de grasmat of onderliggende kleilaag daaronder te leiden heeft. Alleen bij verhoogde waterstanden tijdens stormachtige omstandigheden bereiken golven de dijk.

Voordelen

  • Meer natuurlijke dijk dan de traditionele asfaltbekleding
  • De verwachting is dat gebruik van lokaal gewonnen klei leidt tot kostenbesparingen ten opzichte van traditionele dijkversterkingen met asfaltbekleding
  • De Brede Groene Dijk past beter in het omliggende landschap dan een traditionele dijk.

Kenmerken

  1. Thema Waterveiligheid
  2. Ontwikkelstadium 6: Demonstratie in relevante omgeving
  3. Omgevingstype Kustgebied
  4. Watertype Zeewater
  5. Project periode 4-7 jaar