Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Dijk afgekeurd

Bewezen
Print Email

Probleem

Overstromingsgevaar

Er is een verhoogde kans op overstromingen doordat de waterkering niet aan de eisen voldoet en/of door extreme omstandigheden.

De Hondsbossche en Pettemer Zeewering voldeed niet meer aan de veiligheidseisen en moest worden versterkt.

Oplossing

Kust op kracht

De zeewering is versterkt door zand aan te brengen en zo duinen en een strand voor de bestaande dijk te creëren. Deze oplossing vergroot de veiligheid en tevens de ruimtelijke kwaliteit.  De waterkerende functie is overgenomen door het aangelegde strand en duin.  In totaal zullen duinen en strand ongeveer 250 meter breed zijn. Aan de koppen van de dijk is er vooral plek voor recreatie, in het middengebied is meer rust, daar kan de natuur zich ontwikkelen. Parallel aan de kustversterking realiseert de regio ruim 40 ruimtelijke kwaliteitsprojecten zoals extra natuur, wandel- en fietspaden en nieuwe strandopgangen.

Hondsbossche

Voordelen

  • Flexibele, veilige oplossing die ook kansen biedt voor ruimtelijke kwaliteit.
  • Minste impact op de omgeving, met name aan de landzijde.

Kenmerken

  1. Thema Waterveiligheid
  2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
  3. Omgevingstype Kustgebied
  4. Watertype Zeewater
  5. Project periode 1-3 jaar

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2015