Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

De productie van dierlijke eiwitten is milieubelastend

Innovatief
Print Email

Probleem

Niet gebruikte stoffen RWZI

Afvalwater bevat veel stoffen die niet, of niet optimaal, worden benut.

Bij het zuiveren van rioolwater wordt stikstof verwijderd wat duur is en energie vraagt.
De productie van dierlijke eiwitten heeft een grote impact op het milieu en met een groeiende wereldbevolking neemt de vraag naar dierlijk eiwit alleen maar toe.

Oplossing

Power to Protein

Power to protein produceert eiwitten voor bijvoorbeeld veevoer en voor eventuele menselijke consumptie, met behulp van grondstoffen uit afvalwater. De eiwitten worden geproduceerd door micro-organismen die groeien op stoffen die vrijkomen bij de vergisting en ontwatering van slib in een RWZI.

Voordelen

  • Stikstof uit het afvalwater wordt teruggewonnen in plaats van verwijderd.
  • CO2 uit biogas wordt benut.
  • De stikstof wordt in de vorm van eiwit teruggewonnen zodat kringloopsluiting naar de voedselketen mogelijk wordt.
  • De CO2 footprint is lager wanneer je eiwitten produceert met Power to Protein dan bij de productie van dierlijk eiwit.
  • De productie van eiwitten met Power to Protein vraagt minder water en ruimte dan productie van dierlijke eiwitten.

Kenmerken

  1. Thema Water en voedsel
  2. Ontwikkelstadium 5: Technologische validatie in relevante omgeving
  3. Watertype Afvalwater

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2016