Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

De grens tussen het land en het wad is te hard

Innovatief
Print Email

Probleem

Potentieel van het gebied wordt niet benut

Het gebied wordt niet optimaal beheerd, gebruikt of ingericht.

De grens tussen het land en het Wad is te hard. Planten en dieren kunnen zich daarom moeilijk hechten aan de dijk. Daarnaast voldoet de dijk tussen Eemshaven en Delfzijl niet meer aan de veiligheidsnormen.

Oplossing

Multifunctionele Strekdam

De Multifunctionele Strekdam is onderdeel van het project 'De Rijke Dijk'. De strekdammen tussen Eemshaven en Delfzijl worden verhoogd, verlengd en afgescheiden van de kust. Dit verbetert de functionaliteit als hoogwatervluchtplaats voor vogels en het houdt de geul beter op zijn plek. Daarnaast worden er ook schelpenstrandjes aangelegd, die functioneren als broedplaats.

Strekdam

Voordelen

  • Houdt geulverschuiving naar de kust tegen.
  • Hoogwatervluchtplaats en broedplaats voor vogels.

Slimme combinatie

Kenmerken

  1. Thema Waterveiligheid
  2. Ontwikkelstadium 7: Demonstratie in operationele omgeving
  3. Omgevingstype Kustgebied
  4. Watertype Zeewater
  5. Project periode 3-12 maanden
  6. Organisation Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)