Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

De grens tussen het land en het wad is te hard

Innovatief
Print Email

Probleem

Potentieel van het gebied wordt niet benut

Het gebied wordt niet optimaal beheerd, gebruikt of ingericht.

De grens tussen het land en het Wad is te hard. Planten en dieren kunnen zich daarom moeilijk hechten aan de dijk. Daarnaast voldoet de dijk tussen Eemshaven en Delfzijl niet meer aan de veiligheidsnormen.

Oplossing

Getijdenpoelen

De getijdenpoelen zijn onderdeel van het project 'De Rijke Dijk'. Getijdenpoelen zijn uitgegraven kommen of betonnen bakken die geplaatst worden bij de teen van de dijk. Bij vloed zullen de getijdenpoelen onder water komen te staan en met eb boven water. Door de vorm van de getijdenpoelen houden ze water vast, waardoor er verschillende organismen in kunnen leven.

De Getijdenpoel

Voordelen

  • Recreatieve functie.
  • Educatieve functie.
  • Ecologische omstandigheden worden verbeterd.
  • Biomassa en biodiversiteit worden vergroot.

Slimme combinatie

Kenmerken

  1. Thema Waterveiligheid
  2. Ontwikkelstadium 7: Demonstratie in operationele omgeving
  3. Omgevingstype Kustgebied
  4. Watertype Zeewater
  5. Project periode 0-3 maanden
  6. Organisation Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)