Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Crisismanagement bij overstromingen

Innovatief
Print Email

Probleem

Crisismanagement bij overstromingen

Goed functionerend crisismanagement tijdens (dreigende) overstromingen is van cruciaal belang om de situatie zo goed mogelijk in de hand te houden. Echter, communicatie tussen verschillende overheden gaat soms stroef en doordat extreme rampen weinig voorkomen in Nederland is er weinig praktijkervaring.

Oplossing

Flood Control Game

De Flood Control Game wordt gebruikt voor trainingsdoeleinden omtrent crisisbeheersing in Nederland, maar ook internationaal. Daarnaast maken spelers ook kennis met de verschillende taken van partijen die betrokken zijn bij crisisbeheersing. Onderwerpen die aanbod kunnen komen in trainingen zijn: het maken van beslissingen onder stress en omgaan met onzekerheden.

Momenteel zijn er twee versies, één voor Rotterdam en omgeving en één voor Utrecht en omgeving. Voor andere gebieden zijn er concepten in ontwikkeling.

Voordelen

  • Biedt mogelijkheid tot oefenen voor situaties die (bijna) niet voorkomen.
  • Vergroot kans op goede samenwerking in crisissituatie.

Kenmerken

  1. Thema Waterveiligheid
  2. Ontwikkelstadium 9: Geslaagde werking in operationele situatie
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied, Havengebied, Kustgebied
  4. Watertype Zeewater, Oppervlaktewater