Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Corrosietoeslag bij stalen damwanden

Innovatief
Print Email

Probleem

Overstromingsgevaar

Er is een verhoogde kans op overstromingen doordat de waterkering niet aan de eisen voldoet en/of door extreme omstandigheden.

Praktijkonderzoek heeft uitgewezen dat de corrosietoeslag voor stalen damwanden die is vastgelegd in de 'Handreiking Constructief Ontwerpen' te hoog is. Hierdoor kunnen de kosten van een damwand onnodig hoog uitvallen.

Oplossing

Nieuwe protocol corrosietoeslag stalen damwanden

Aan de hand van het nieuwe protocol kan de corrosietoeslag voor damwanden verminderd worden. Hierbij worden toeslagwaarden van 2,4 mm en 4,4 mm voor de onderste, respectievelijk de bovenste zone gehanteerd. Hierdoor kunnen damwandplanken minder dik worden uitgevoerd.

Aanbrengen damwand bij een rivierdijk

Voordelen

  • Besparing in kosten en materiaal omdat damwandplanken minder dik kunnen worden uitgevoerd.

Kenmerken

  1. Thema Waterveiligheid
  2. Ontwikkelstadium 2: Technologisch concept geformuleerd
  3. Omgevingstype Landelijk gebied, Stedelijk gebied, Havengebied
  4. Watertype Grondwater
  5. Organisation Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)