Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Complexe registratie grondwateronttrekking

Bewezen
Print Email

Probleem

Grondwateroverlast

Overlast ten gevolge van hoge grondwaterstanden.

Op dit moment worden de meeste (bouwput)bemalingen geregistreerd in excel-sheets of op kladblaadjes. Dit levert een grote hoeveelheid aan verschillende documenten op waardoor het overzicht snel verloren kan gaan. Hierdoor worden metingen of interpretatie soms vergeten en grondwaterrichtlijnen overschreden.

Oplossing

GWS-Monitor

GWS-Monitor is software die meetgegevens van peilbuizen, watermeters en lozingspunten van een bouwputbemaling registreert en interpreteert. Dit wordt toegepast bij infrastructurele projecten met grondwateronttrekking. Gegevens worden in het veld verzameld met tablet of smartphone en direct verzonden naar de gebruiker. GWS-Monitor presenteert de gegevens overzichtelijk en geeft een melding wanneer een ingevoerde waarde wordt overschreden of een bepaalde tijd geen meetgegevens zijn ontvangen.

peilbuizen

Voordelen

  • De gegevens zijn overal bereikbaar bij toegang tot het internet.
  • De gegevens zijn overzichtlijk.
  • Door de alarmfunctie wordt tijd bespaard en nemen risico's van onttrekking en lozing af.
  • De gegevens kunnen ook automatisch worden verzameld met dataloggers. Deze sturen via GPS gegevens uit de peilbuizen naar GWS-Monitor.

Kenmerken

  1. Thema Water en ICT
  2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Grondwater
  5. Project periode 0-3 maanden

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2015