Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Complexe nautische handhaving

Bewezen
Print Email

Probleem

Complexe handhaving

Het handhaven van milieu en water wet- en regelgeving is complex.

Om de vaarwegen veilig te houden is handhaving van het (recreatieve) vaarverkeer noodzakelijk. Het registreren van overtredingen en gevaarlijke situaties is hierbij van belang. Het op papier beheren van het nautische toezicht brengt problemen met zich mee. Zo kunnen gegevens verloren gaan doordat het papier nat wordt of doordat misstanden niet direct kunnen worden ingevoerd. Daarnaast verloopt de administratie omslachtig door de grote hoeveelheid informatie die moet worden verwerkt en bijgehouden.

Oplossing

Vaarapp

De Vaarapp is een online tool waarin alle informatie op het gebied van toezicht en handhaving van vaarwegen wordt verzameld. Overtredingen en gevaarlijke situaties kunnen worden ingevoerd. Zo wordt inzichtelijk gemaakt welke trajecten vaker gecontroleerd moeten worden, waar de meeste overtredingen plaatsvinden en wie deze overtredingen begaan. Aan de hand van deze informatie kan een handhavingsstrategie worden ontwikkeld of worden aangepast. In de app kunnen ook klachten van gebruikers worden verwerkt.

Vaarapp

Voordelen

  • Alle informatie op één plek toegankelijk.
  • Informatie kan ter plekke worden ingevoerd en opgevraagd.
  • Veel sneller dan het op papier bijhouden van het nautische toezicht.
  • De informatie is direct voor het hele team zichtbaar.

Kenmerken

  1. Thema Water en ICT
  2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
  3. Watertype Vaarwater
  4. Project periode 3-12 maanden