Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Complexe handhaving

Bewezen
Print Email

Probleem

Complexe handhaving

Het handhaven van milieu en water wet- en regelgeving is complex.

Het waterschap bewaakt en onderhoudt sloten, oevers en dijken. Veel 'oude' Keurovertredingen, zo'n 45.000 situaties van voor 2013, staan nog open en moet een oplossing voor verzonnen worden.

Oplossing

Sloten, oevers en dijken op orde (SODO)

Bij SODO wordt voor het regelen van het grondgebruik en het oplossen van 'oude' Keurovertredingen een persoonlijke, per situatie gebonden, aanpak opgezet. Het waterschap gebruikt hiervoor een persoonlijke benadering richting bewoners en bedrijven om tot een oplossing te komen. Daarbij heeft het project als nevendoelstelling om het waterbewustzijn bij inwoners te vergroten.

Voordelen

  • Keurovertredingen worden op een snelle, efficiënte manier opgelost.
  • Er wordt geredeneerd vanuit taak en risico's en niet vanuit de regels.
  • Veel situaties in heel het beheersgebied worden opgelost.

Kenmerken

  1. Thema Water en ICT
  2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
  3. Omgevingstype Landelijk gebied, Agrarisch gebied, Stedelijk gebied
  4. Watertype Oppervlaktewater

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2017