Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

CO2 in biogas

Innovatief
Print Email

Probleem

Afhankelijkheid fossiele brandstoffen

Er is een grote afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

De watersector produceert duurzame energie, o.a. door zuiveringsslib te vergisten en het ontstane biogas om te zetten in groene stroom. Echter kan er een veel beter (financieel) rendement worden bereikt door biogas om te zetten in 'groen gas’.

Oplossing

CarbonOrO

CarbonOrO verwijdert CO2 uit gassen, de belangrijkste stap die het mogelijk maakt dat biogas omgezet kan worden naar 'groen gas'. In het proces wordt gebruik gemaakt van een amine oplossing en (eventueel) restwarmte. Het 'groene gas' dat zo verkregen wordt is een alternatief voor aardgas en transportbrandstoffen.

CarbonOrO

Voordelen

  • Doordat het proces weinig warmte nodig heeft kan er voldaan worden aan de energievraag met restwarmte. Hierdoor is het proces energie- en kostenefficiënt.
  • CarbonOrO biedt een schaalbaar concept met een standaard container.
  • Groen gas biedt de mogelijkheid om WKK's in de watersector af te schakelen.

Kenmerken

  1. Thema Water en energie
  2. Ontwikkelstadium 7: Demonstratie in operationele omgeving
  3. Watertype Effluent