Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Chemische waterkwaliteit

Bewezen
Print Email

Probleem

Effluent van slechte kwaliteit

Het effluent voldoet niet aan de gestelde eisen.

Er bevinden zich steeds meer verontreinigingen in het afvalwater zoals medicijnen die hieruit dienen te worden gefilterd. Slib is een bekend en veel gebruik middel dat alleen een deel van medicijnresten af vangt. Hierdoor blijven er nog veel resten van geneesmiddelen in het effluent aanwezig en het deel wat wel in het slib geabsorbeerd wordt kan alleen door middel van verbranden worden vernietigd.

Oplossing

Slib-op-dragersystemen

Slib-op-dragersystemen is een aanvullende techniek binnen de afvalwaterbehandeling die het slib uit het systeem laat hechten aan het draagsysteem. Doordat het slib niet wegspoeld onstaat er een langere verblijftijd die de biologische afbraak van geneesmiddelen bevorderd. 

Voordelen

  • Laat hydrofobe geneesmiddelen aan zich hechten.
  • Het draagsysteem kan zowel aerobe als anarobe oransime bevatten, wat te gunste valt voor de verwijderingscapaciteit van medicijnresten.
  • Verwijderd naast geneesmiddelen ook organisch materiaal en nitraat.
  • Neemt relatief weinig ruimte inbeslag.
  • Kunnen goed variaties in hoeveelheden influent opvangen.

Kenmerken

  1. Thema Waterkwaliteit
  2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Afvalwater
  5. Organisation Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA)