Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Bodemdegradatie

Innovatief
Print Email

Probleem

Potentieel van het gebied wordt niet benut

Het gebied wordt niet optimaal beheerd, gebruikt of ingericht.

Bij ruimtelijke ontwikkeling en onderhoud van infrastructuur komen in korte tijd grote hoeveelheden bovengrond en slib vrij; vaak zeer vitaal. Toch wordt dit materiaal in de huidige praktijk behandeld alsof het afval is. Ondertussen bestaat er bij boeren, boomkwekers en ook in de stad grote behoefte aan vruchtbare grond. Door regelgeving en gewoonten kunnen deze twee werelden elkaar onvoldoende vinden.

Oplossing

Topsoil - Self Supporting River Systems (SSRS)

SSRS is een samenwerkingsverband waarbij er volgens de Cradle to Cradle gedachte gezocht wordt naar samenwerkingen om de potentie van het rivierengebied te benutten. Een voorbeeld hiervan is de waardeketen voor topsoil voor rivierslib en uiterwaardengrond. Hierbij wordt er bijvoorbeeld slib gebruikt om bodemdaling in veenweidegebieden tegen te gaan en slib in te zetten als nuttige bouwstof.

SSRS

Voordelen

  • Topsoil levert, door middel van toenemende waardering van de bodem, een bijdrage aan een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam beheer van het rivierengebied.
  • Topsoil draagt bij aan maatschappelijke vraagstukken omtrent duurzaam bodembeheer.

Kenmerken

  1. Thema Water en voedsel
  2. Ontwikkelstadium 1: Basisprincipes zijn waargenomen
  3. Omgevingstype Landelijk gebied, Agrarisch gebied, Natuurgebied
  4. Watertype Oppervlaktewater
  5. Project periode Meer dan 7 jaar