Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Bodemdegradatie

Innovatief
Print Email

Probleem

Potentieel van het gebied wordt niet benut

Het gebied wordt niet optimaal beheerd, gebruikt of ingericht.

Bij ruimtelijke ontwikkeling en onderhoud van infrastructuur komen in korte tijd grote hoeveelheden bovengrond en slib vrij; vaak zeer vitaal. Toch wordt dit materiaal in de huidige praktijk behandeld alsof het afval is. Ondertussen bestaat er bij boeren, boomkwekers en ook in de stad grote behoefte aan vruchtbare grond. Door regelgeving en gewoonten kunnen deze twee werelden elkaar onvoldoende vinden.

Oplossing

Topsoil - Self Supporting River Systems (SSRS)

SSRS is een samenwerkingsverband waarbij er volgens de Cradle to Cradle gedachte gezocht wordt naar samenwerkingen om de potentie van het rivierengebied te benutten. Een voorbeeld hiervan is de waardeketen voor topsoil voor rivierslib en uiterwaardengrond. Hierbij wordt er bijvoorbeeld slib gebruikt om bodemdaling in veenweidegebieden tegen te gaan en slib in te zetten als nuttige bouwstof.

SSRS

Voordelen

  • Topsoil levert, door middel van toenemende waardering van de bodem, een bijdrage aan een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam beheer van het rivierengebied.
  • Topsoil draagt bij aan maatschappelijke vraagstukken omtrent duurzaam bodembeheer.

Succesfactoren voor innovatie


Innovatieve belemmering

Onvoldoende benutte kennis en competenties

Kennis en competenties uit eerdere ervaringen blijven versnipperd waardoor onvoldoende wordt geleerd en integrale oplossingen uitblijven.

Gebrek aan valorisatie

Innovaties worden niet als een prioriteit gezien. Traditionele manieren van aanpakken worden in stand gehouden om het eigen belang te beschermen. Innovaties worden daarom bij de markt gelegd. Het Technology Readiness Level (TRL) valideert niet genoeg voor marktacceptatie door de aanwezigheid van risico’s. Innovaties kunnen wél geïmplementeerd worden als er geen kosten of risico’s aan verbonden zijn.

Succesfactor

Betrokkenheid transitiehouders

Door het in kaart brengen van de mogelijkheden en obstakels van transitiepartners communiceren de betrokken stakeholders. Er kan door deze samenwerking beleidsvalorisatie gecreëerd worden door de gezamenlijke ervaring. Aan de hand van dit beleid kan een probleem gekoppeld worden aan de opgaven en ontstaat de mogelijkheid om het project herhaalbaar of vergelijkbaar te maken.

Werkwijze

Vanuit het gezamenlijk kennis opdoen en het delen van deze kennis kan er een probleem aan de orde gebracht worden. Hierdoor wordt implementatie haalbaar en vergelijkbaar. Daarnaast kan hierdoor voldoende gegevens worden opgehaald om gevalideerde kennis te verkrijgen.

Succesvoorwaarden

  1. Betrekken van transitiehouders.

Contact

Meer weten: neem contact op met de waterbeheerder.
Kijk in het kader aan de rechterzijde van de pagina.

Kenmerken

  1. Thema Water en voedsel
  2. Ontwikkelstadium 1: Basisprincipes zijn waargenomen
  3. Omgevingstype Landelijk gebied, Agrarisch gebied, Natuurgebied
  4. Watertype Oppervlaktewater
  5. Project periode Meer dan 7 jaar