Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

Visual: 

Bodemdaling veenweidegebied

Innovatief
Print Email

Probleem

Bodemdaling

Het verzakken van de bodem als gevolg van zetting of inklinking leidt tot overlast en/of schade.

Bij een te lage grondwaterstand in veenpolders oxideert veen en klinkt de bodem in, waarbij ook CO2 vrijkomt.

Oplossing

Bedrijvenproef sturen met grondwater Spengen (drukdrainage) 'Boeren aan het roer'

Via een volautomatisch drukdrainagesysteem kunnen boeren zelf het gewenste grondwaterpeil instellen. Hierdoor kan in de zomer de veenspons vochtig worden gehouden. Bijkomend voordeel is dat in de winter de bodem minder drassig is. Het remt de bodemdaling, vermindert de CO2-uitstoot en maakt de grond langer bruikbaar in het voor- en najaar. Ook worden de boeren bodem- en waterbewuster.

Voordelen

  • Kan op grote schaal worden toegepast
  • Vermindert de CO2-uitstoot
  • Remt de bodemdaling
  • Maakt de benutting van de grond beter
  • Aanpasbaar voor specifiek gebruik grond

Kenmerken

  1. Thema Waterkwantiteit
  2. Ontwikkelstadium 7: Demonstratie in operationele omgeving
  3. Omgevingstype Agrarisch gebied
  4. Watertype Grondwater

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2018