Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

BlueRoof

Innovatief
Print Email

Probleem

Niet gebruikte stoffen RWZI

Afvalwater bevat veel stoffen die niet, of niet optimaal, worden benut.

Jaarlijks wordt bij de waterzuiveringen in Nederland meer dan 10 miljoen kilo roostergoed verzameld. Dit Roostergoed bestaat uit velerlei materialen, variërend van bladeren (organisch materiaal) tot (kinder)speelgoed of bijvoorbeeld tampons maar bestaat voor 95% uit (verzadigde) hygiënische doekjes, die niet door de wc gespoeld mogen worden. Nadat het roostergoed uit het rioolwater wordt gewonnen, wordt het direct naar de afvalverbranding getransporteerd en verbrand. Het roostergoed bevat echter veel (her)bruikbare stoffen die hierdoor verloren gaan.

Oplossing

BlueRoof

Bij Blueroof wordt het roostergoed niet verbrand maar verwerkt in een substraatlaag voor op groene daken. De waardevolle stoffen in het roostergoed kunnen hierdoor hergebruikt worden door de beplanting op het groene dak.

BlueRoof

Voordelen

  • Draagt bij de aan de klimaatadaptatie in de stad
  • Bied een duurzamer alternatief voor huidige substraatlagen (lava korrels)

Kenmerken

  1. Thema Waterketen
  2. Ontwikkelstadium 4: Technologische validatie in laboratorium
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Hemelwater, Afvalwater, Effluent, Oppervlaktewater
  5. Project periode 3-12 maanden

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2018