Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

Visual: 

Blauwalgoverlast in zwemplas

Innovatief
Print Email

Probleem

Waterkwaliteit onvoldoende

De kwaliteit van het water is onvoldoende.

De zwemplas Delftse Hout kampt al jaren met blauwalgenoverlast. Eerder genomen maatregelen waren niet voldoende om de grootschalige blauwalgbloei tegen te gaan, waardoor de plas in de zomer niet altijd kan worden gebruikt voor zwem- en recreatiedoeleinden.

Oplossing

Drijvend Groen Delftse Hout

Het Drijvend Groen zorgt er mede voor dat de ecologische robuustheid van het waterlichaam wordt vergroot. Het dient te worden geïmplementeerd binnen plassen of meren en zorgt ervoor dat de waterkwaliteit wordt verbeterd. Deze verbetering moet er voor zorgen dat blauwalgproblemen tot een minimum worden teruggedrongen. Dit maakt deel uit van een omvangrijker pakket met maatregelen ter vergroting van de ecologiosche robuustheid.

Voordelen

  • Verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en beleving.
  • Mogelijkheid tot vergroten van het Drijvend Groen.

Vergezicht

Overal kun je zwemmen

Portefeuille

Gezond, schoon en zoet water inclusief coördinatie van beheer en onderhoud

Duurzaamheid

Verduurzamen van het waterbeheer

WBP-doel (HDD)

Watersysteem - Knelpunten waterkwaliteit

Kenmerken

  1. Thema Waterkwaliteit
  2. Ontwikkelstadium 6: Demonstratie in relevante omgeving
  3. Omgevingstype Recreatiegebied
  4. Watertype Oppervlaktewater
  5. Project type Pilot
  6. Organisation Hoogheemraadschap van Delfland