Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Blauwalg

Innovatief
Print Email

Probleem

Eutrofiëring

Slechte waterkwaliteit door een overschot aan nutriënten.

De Sloterplas heeft last van troebel water en blauwalg. De waterkwaliteit is onvoldoende waardoor er niet voldaan wordt aan de KRW- en zwemwaterdoelen.

Oplossing

Mussel Power

Quaggamossels zijn filterende waterzuiveraars. Door quaggamossels op de meest effectieve plekken te laten groeien verbeterd de waterkwaliteit. Ze zijn op drie manieren inzetbaar; in een quaggafilter, een quagga-eiland en door lokaal te verondiepen. Het filter bestaat uit netten waar zich quaggamossels op moeten gaan vestigen.

Voordelen

  • Eenmalige uitgaven met lage exploitatiekosten.
  • Het is inzetbaar voor alle plassen waar de larven van quaggamossels voorkomen, dit is in Nederland bijna overal.
  • Alle uitgevoerde maatregelen gaan uit van duurzaam gebruik van materiaal, zonder energie- of grondstoffenverbruik nadat het is aangelegd.

Kenmerken

  1. Thema Waterkwaliteit
  2. Ontwikkelstadium 5: Technologische validatie in relevante omgeving
  3. Omgevingstype Merengebied
  4. Watertype Oppervlaktewater, Zwemwater

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2016