Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Blauwalg

Innovatief
Print Email

Probleem

Eutrofiëring

Slechte waterkwaliteit door een overschot aan nutriënten.

Door een overschot aan nutriënten ontstaat er blauwalg in het Paterswoldsemeer wat de waterkwaliteit negatief beïnvloed.

Oplossing

De WISPstation

De WISPstation is een autonoom optisch meetinstrument om de oppervlaktewaterkwaliteit op afstand te kunnen meten. De WISPstation meet de hele dag de kwaliteit van het water en stuurt dit op via het internet. Het waterschap kan hierdoor zijn watermanagement kosteneffectiever uitvoeren en tegelijk meer leren over het ontstaan van blauwalg.

Voordelen

  • Risico's beter inschatten.
  • Maatregelen sneller nemen.
  • Beter informeren van het publiek en betrokkenen.

Succesfactoren voor innovatie


Innovatieve belemmering

Aansluiting bij de gebruiker

De gebruiker moet ervan overtuigd zijn dat het nieuwe product of dienst voordeel biedt ten opzichte van de huidige praktijk.

Onvoldoende bereidheid tot gedragsverandering bij de gebruiker

De organisatie is gewend aan de traditionele manier van meten zoals deze is vastgelegd in de Kader Richtlijn Water (KRW) en het Blauwalgenprotocol. Het gebruik van de WISPstation is hier niet toegelaten.

Succesfactor

Doorgronden mogelijkheden

De WISPstation genereert meer data waaruit nieuwe inzichten voor de gebruikers voortkomen. Hierdoor ontstaat meer draagvlak om de WISPstation in te zetten voor het automatisch aansturen van inlaten op basis van waterkwaliteit.

Werkwijze

Na een uitgebreide validatie wordt de gebruiker overtuigd van de potentie van de gehanteerde methode. Daarna is er onderzoek gedaan naar benodigde richtlijnen om de acceptatie in gang te zetten.

Succesvoorwaarden

  1. Investeren van veel tijd.
  2. Informatie vanuit EU.

Contact

Meer weten: neem contact op met de toeleverancier.
Kijk in het kader aan de rechterzijde van de pagina.

Kenmerken

  1. Thema Waterkwaliteit
  2. Ontwikkelstadium 7: Demonstratie in operationele omgeving
  3. Omgevingstype Merengebied
  4. Watertype Oppervlaktewater