Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Beschikbaarheid energie

Innovatief
Print Email

Probleem

Fluctuerend aanbod duurzame energie

Het aanbod van duurzame energie fluctueert door veranderende weersomstandigheden. Dit kan leiden tot capaciteitsproblemen in het elektriciteitsnetwerk of tot een verlaagd aanbod van energie.

In de toekomst zal duurzaam opgewekte energie een steeds groter aandeel vormen van de totale energieproductie. Hier is het huidige netwerk mogelijk niet op voorbereid.

Oplossing

Blue Battery

Blue Battery is een milieuvriendelijke batterij die een overschot aan duurzame energie tijdelijk opslaat.

Voordelen

  • Altijd beschikbare duurzame energie
  • Milieuvriendelijke, veilige en betaalbare energieopslag.

Klimaatadaptatiedoelen

  1. CO2-reductie Ja

Kenmerken

  1. Thema Water en energie
  2. Ontwikkelstadium 5: Technologische validatie in relevante omgeving
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Oppervlaktewater