Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Bergingstekort

Bewezen
Print Email

Probleem

Hemelwateroverlast

Overlast ten gevolge van hevige neerslag of overstroming vanuit het oppervlaktewater.

Oplossing

Watershells

Voor het creëren van grote ondergrondse waterberging kunnen Watershells gebruikt worden. De bovengrond blijft beschikbaar voor gebruik.

Waterblock shells ondergrondse wateropslag tegen hemelwateroverlast bergingstekort watervasthouden

Voordelen

  • Veel berging
  • Goedkope oplossing
  • Het kan een dik pakket grond aan waar struiken kunnen groeien (Geen bomen)
  • Zwaar verkeer kan er gebruik van maken.

Kenmerken

  1. Thema Stedelijk water
  2. Ontwikkelstadium 10: Bewezen in operationele situatie
  3. Omgevingstype Stedelijk gebied
  4. Watertype Hemelwater