Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Beperkte soortenrijkdom watergangen

Innovatief
Print Email

Probleem

Potentieel van het gebied wordt niet benut

Het gebied wordt niet optimaal beheerd, gebruikt of ingericht.

In 2027 moet ieder waterschap aan de afgesproken KRW doelstellingen voldoen. Veel watergangen binnen het KRW lichaam van Delfland hebben de potentie om tot een KRW geschikte watergang uit te groeien. Deze watergangen voldoen momenteel nog niet door een beperkte soortenrijkdom.

Oplossing

Aangepast maaibeheer watergangen

Bij aangepast maaibeheer wordt er bij het maaibeheer van watergangen zoveel mogelijk rekening gehouden met de aanwezige ecologie. Hierdoor worden bijvoorbeeld specifieke delen van de watergang wel of niet gemaaid. De verwachting is dat de soortenrijkdom in de watergang hierdoor toeneemt.

Maaibeheer

Voordelen

  • Door minder of specifieker te maaien nemen de maaikosten af.
  • Toename van soortenrijkdom.

Vergezicht

Overal kun je zwemmen

Portefeuille

Gezond, schoon en zoet water inclusief coördinatie van beheer en onderhoud

WBP-doel (HDD)

Watersysteem - Behalen KRW-doelen in 2027

Kenmerken

  1. Thema Waterkwantiteit
  2. Ontwikkelstadium 5: Technologische validatie in relevante omgeving
  3. Omgevingstype Landelijk gebied, Agrarisch gebied, Natuurgebied
  4. Watertype Oppervlaktewater
  5. Project periode 1-3 jaar
  6. Organisation Hoogheemraadschap van Delfland