Nederlandse wateroplossingen:

Gemakkelijk te vinden op één locatie. Betrouwbaar, snel én vergelijkbaar.

Zoek je oplossing

WaterWindow

Beperkte informatieverstrekking

Innovatief
Print Email

Probleem

Waterbewustzijn

Mensen zijn zich onvoldoende bewust van de invloed van water op hun leefomgeving en van hoe ze zelf een bijdrage kunnen leveren aan het waterbeheer.

De dijkversterkingsprojecten van de stadsdijken in Zwolle hebben grote impact op bewoners en andere stakeholders. Goede informatieverstrekking en het mee nemen van input van bewoners is belangrijk om de projecten te laten slagen.

Oplossing

Projecten app stadsdijken Zwolle

De Projecten app stadsdijken Zwolle is een app waarmee stakeholders makkelijk informatie kunnen vinden over dijkprojecten in de buurt en input kunnen leveren op projecten in hun omgeving. De manier hoe informatie gepresenteerd wordt is afhankelijk van het doel van communicatie, hiervoor wordt gebruik gemaakt van een template. Hiermee kunnen naast bewoners ook andere stakeholders bereikt worden. De app faciliteert ook klankbordgroepen en discussiepanels zodat stakeholders om hun mening gevraagd kunnen worden.

Projecten app Stadsdijken Zwolle

Voordelen

  • Er kan een grotere groep stakeholders worden bereikt.
  • Klankbordgroepen en discussiepanels kunnen ook door de app worden gefaciliteerd.

Kenmerken

  1. Thema Water en ICT
  2. Ontwikkelstadium 8: Systeem compleet en gekwalificeerd
  3. Watertype Oppervlaktewater
  4. Project periode 3-12 maanden
  5. Organisation Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)

Inzending innovatieprijs

Water Innovatie Prijs
2017